Đào Tấn

19/36 Đào Tấn Thương lượng

19/36 Đào Tấn

Căn hộ dịch vụ cho thuê mới hoàn thành được đặt...
 • Diện tích: Chưa rõ
 • 0
 • 0
201 - 26/36 Đào Tấn Thương lượng

201 - 26/36 Đào Tấn

Căn hộ 01 ngủ cho thuê được đặt trên con phố yê...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

201 - 7/37/12 Đào Tấn Thương lượng

201 - 7/37/12 Đào Tấn

Căn hộ 02 phòng ngủ cho thuê được đặt trên con ...
 • Diện tích: 80 m2
 • 2
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

301 - 26/36 Đào Tấn Thương lượng

301 - 26/36 Đào Tấn

Căn hộ 01 ngủ cho thuê được đặt trên con phố yê...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

301 - 9/37/12 Đào Tấn Thương lượng

301 - 9/37/12 Đào Tấn

Vị trí: nằm trong ngõ số 12 đường Đào Tấn, Quận...
 • Diện tích: 80 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

303 - 17/36 Đào Tấn Thương lượng
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

503 - 17/36 Đào Tấn Thương lượng
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

703 - 17/36 Đào Tấn Thương lượng
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

704 - 17/36 Đào Tấn Thương lượng
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant