Kim Mã

401 - 26/2/535 Kim Mã $650
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

201 - 3/2/535 Kim Mã $1,000
 • Diện tích: 80 m2
 • 2
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

401 - 3/535 Kim Mã Thương lượng
 • Diện tích: 60 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

701 - 26/2/535 Kim Mã Thương lượng

701 - 26/2/535 Kim Mã

Tiêu đề: Căn hộ với đầy đủ thiết bị tiện nghi c...
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

202 - 26/2/535 Kim Mã Thương lượng

202 - 26/2/535 Kim Mã

Tiêu đề: Căn hộ với đầy đủ thiết bị tiện nghi c...
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

201 - 26/2/535 Kim Mã Thương lượng

201 - 26/2/535 Kim Mã

Tiêu đề: Căn hộ với đầy đủ thiết bị tiện nghi c...
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

102 - 19/535 Kim Mã $650 Sắp trống
 • Diện tích: 45 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

101 - 19/535 Kim Mã $701
 • Diện tích: 49 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411