Nhân viên kỹ thuật

Mr. Toan Nguyen Thương lượng

Mr. Toan Nguyen

Repair & Maintenance Manager####Repair & Mainte...
 • Diện tích: Chưa rõ
 • 0
 • 0
Mr. Hien Nguyen Thương lượng

Mr. Hien Nguyen

Engineer####Engineer0982446970https://www.faceb...
 • Diện tích: Chưa rõ
 • 0
 • 0
Mr. Thanh Nguyen Thương lượng

Mr. Thanh Nguyen

Engineer####Engineer0912803536https://www.faceb...
 • Diện tích: Chưa rõ
 • 0
 • 0
Mr. Trong Nguyen Thương lượng

Mr. Trong Nguyen

Air-con Engineer####Air-con Engineer0977278900h...
 • Diện tích: Chưa rõ
 • 0
 • 0
Mr. Lu Nguyen Thương lượng

Mr. Lu Nguyen

Engineer####Engineer0988831016https://www.faceb...
 • Diện tích: Chưa rõ
 • 0
 • 0