Nhân viên kỹ thuật

Mr. Toan Nguyen Thương lượng

Mr. Toan Nguyen

Repair & Maintenance Manager####Repair & Maintenance Manager0985242305https://www.facebook.com/100006605567231ToanNguyen@toantienco.com
 • Diện tích: Chưa rõ
 • 0
 • 0
Mr. Hien Nguyen Thương lượng

Mr. Hien Nguyen

Engineer####Engineer0982446970https://www.facebook.com/hien.nguyendang.501HienNguyenDang127@gmail.com
 • Diện tích: Chưa rõ
 • 0
 • 0
Mr. Thanh Nguyen Thương lượng

Mr. Thanh Nguyen

Engineer####Engineer0912803536https://www.facebook.com/100005788423325NguyenThanhToanTien@gmail.com
 • Diện tích: Chưa rõ
 • 0
 • 0
Mr. Trong Nguyen Thương lượng

Mr. Trong Nguyen

Air-con Engineer####Air-con Engineer0977278900https://www.facebook.com/100008672911060
 • Diện tích: Chưa rõ
 • 0
 • 0
Mr. Lu Nguyen Thương lượng

Mr. Lu Nguyen

Engineer####Engineer0988831016https://www.facebook.com/100004308578706ToanTien Housing
 • Diện tích: Chưa rõ
 • 0
 • 0