Phạm Huy Thông

401 - 66 Phạm Huy Thông $1,000
 • Diện tích: 70 m2
 • 2
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

702 - 26 Phạm Huy Thông Thương lượng

702 - 26 Phạm Huy Thông

Căn hộ cho thuê tại 26 Phạm Huy Thông với thiết...
 • Diện tích: 70 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

703 - 26 Phạm Huy Thông $1,000

703 - 26 Phạm Huy Thông

Căn hộ cho thuê tại 26 Phạm Huy Thông với thiết...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. Nga Hoang

Leasing Consultant

403 - 26 Phạm Huy Thông Thương lượng Trống

403 - 26 Phạm Huy Thông

Căn hộ cho thuê tại 26 Phạm Huy Thông với thiết...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411