Phù Đổng Thiên Vương

501 - 15 Phù Đổng Thiên Vương $1,100

501 - 15 Phù Đổng Thiên Vương

Căn hộ cho thuê với thiết kế đẹp và trang bị th...
  • Diện tích: 95 m2
  • 2
  • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411