Quận Ba Đình

101 - 19/535 Kim Mã $701
 • Diện tích: 49 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

101 - 46 Linh Lang $1,200
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

102 - 19/535 Kim Mã $650 Sắp trống
 • Diện tích: 45 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

19/36 Đào Tấn Thương lượng

19/36 Đào Tấn

Căn hộ dịch vụ cho thuê mới hoàn thành được đặt...
 • Diện tích: Chưa rõ
 • 0
 • 0
201 - 26/2/535 Kim Mã Thương lượng

201 - 26/2/535 Kim Mã

Tiêu đề: Căn hộ với đầy đủ thiết bị tiện nghi c...
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

201 - 26/36 Đào Tấn Thương lượng

201 - 26/36 Đào Tấn

Căn hộ 01 ngủ cho thuê được đặt trên con phố yê...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

201 - 3/2/535 Kim Mã $1,000
 • Diện tích: 80 m2
 • 2
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

201 - 46 Linh Lang Thương lượng
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

201 - 7/37/12 Đào Tấn Thương lượng

201 - 7/37/12 Đào Tấn

Căn hộ 02 phòng ngủ cho thuê được đặt trên con ...
 • Diện tích: 80 m2
 • 2
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

202 - 26/2/535 Kim Mã Thương lượng

202 - 26/2/535 Kim Mã

Tiêu đề: Căn hộ với đầy đủ thiết bị tiện nghi c...
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

202 - 46 Linh Lang $700
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

301 - 26/36 Đào Tấn Thương lượng

301 - 26/36 Đào Tấn

Căn hộ 01 ngủ cho thuê được đặt trên con phố yê...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

1 2 3