Quận Ba Đình

301 - 9/37/12 Đào Tấn Thương lượng

301 - 9/37/12 Đào Tấn

Vị trí: nằm trong ngõ số 12 đường Đào Tấn, Quận...
 • Diện tích: 80 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

303 - 17/36 Đào Tấn Thương lượng
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

303 - 46 Linh Lang $700
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

401 - 26/2/535 Kim Mã $650
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

401 - 26/36 Đào Tấn Thương lượng

401 - 26/36 Đào Tấn

Căn hộ 01 ngủ cho thuê được đặt trên con phố yê...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

401 - 3/535 Kim Mã Thương lượng
 • Diện tích: 60 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

401 - 66 Phạm Huy Thông $1,000
 • Diện tích: 70 m2
 • 2
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

401 - 9/37/12 Đào Tấn Thương lượng

401 - 9/37/12 Đào Tấn

Vị trí: nằm trong ngõ số 12 đường Đào Tấn, Quận...
 • Diện tích: 80 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

403 - 26 Phạm Huy Thông Thương lượng Trống

403 - 26 Phạm Huy Thông

Căn hộ cho thuê tại 26 Phạm Huy Thông với thiết...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

502 - 46 Linh Lang $700
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

503 - 17/36 Đào Tấn Thương lượng
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

701 - 26/2/535 Kim Mã Thương lượng

701 - 26/2/535 Kim Mã

Tiêu đề: Căn hộ với đầy đủ thiết bị tiện nghi c...
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

1 2 3