Quận Ba Đình

702 - 26 Phạm Huy Thông Thương lượng

702 - 26 Phạm Huy Thông

Căn hộ cho thuê tại 26 Phạm Huy Thông với thiết...
 • Diện tích: 70 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

702 - 32/12 Đào Tấn Thương lượng

702 - 32/12 Đào Tấn

Căn hộ 01 phòng ngủ cho thuê được đặt tại con p...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

703 - 17/36 Đào Tấn Thương lượng
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

703 - 26 Phạm Huy Thông $1,000

703 - 26 Phạm Huy Thông

Căn hộ cho thuê tại 26 Phạm Huy Thông với thiết...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. Nga Hoang

Leasing Consultant

704 - 17/36 Đào Tấn Thương lượng
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

1 2 3