Quận Tây Hồ

301 - 88 Xóm Chùa Thương lượng

301 - 88 Xóm Chùa

Niềm vui của cuộc sống đôi khi thật đơn giản. Chỉ cần được ở cạnh người thân yêu của mình, cùng nhau ngồi với nhau ngoài ban công và thưởng thức 1 tách trà với nhau. Một không gian nhỏ ngoài ban cô...
  • Diện tích: 100 m2
  • 2
  • 1
302 - 15/52 Tô Ngọc Vân $600
  • Diện tích: 60 m2
  • 1
  • 1
402 - 48 Từ Hoa $650

402 - 48 Từ Hoa

Vị trí
  • Diện tích: 65 m2
  • 2
  • 1