Tất cả sản phẩm

301 - 9/37/12 Đào Tấn Thương lượng

301 - 9/37/12 Đào Tấn

Vị trí: nằm trong ngõ số 12 đường Đào Tấn, Quận...
 • Diện tích: 80 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

201 - 7/37/12 Đào Tấn Thương lượng

201 - 7/37/12 Đào Tấn

Căn hộ 02 phòng ngủ cho thuê được đặt trên con ...
 • Diện tích: 80 m2
 • 2
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

502 - 46 Linh Lang $700
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

303 - 46 Linh Lang $700
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

202 - 46 Linh Lang $700
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

201 - 46 Linh Lang Thương lượng
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

101 - 46 Linh Lang $1,200
 • Diện tích: 55 m2
 • 1
 • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant

702 - 26 Phạm Huy Thông Thương lượng

702 - 26 Phạm Huy Thông

Căn hộ cho thuê tại 26 Phạm Huy Thông với thiết...
 • Diện tích: 70 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

501 - 15 Phù Đổng Thiên Vương $1,100

501 - 15 Phù Đổng Thiên Vương

Căn hộ cho thuê với thiết kế đẹp và trang bị th...
 • Diện tích: 95 m2
 • 2
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

703 - 26 Phạm Huy Thông $1,000

703 - 26 Phạm Huy Thông

Căn hộ cho thuê tại 26 Phạm Huy Thông với thiết...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. Nga Hoang

Leasing Consultant

403 - 26 Phạm Huy Thông Thương lượng Trống

403 - 26 Phạm Huy Thông

Căn hộ cho thuê tại 26 Phạm Huy Thông với thiết...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

102 - 19/535 Kim Mã $650 Sắp trống
 • Diện tích: 45 m2
 • 1
 • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

1 2 3 4