Tràng An

601 - 11 Tràng An $1,000

601 - 11 Tràng An

Nếu bạn yêu thích được sống trong khu vực yên t...
  • Diện tích: 150 m2
  • 2
  • 1
Ms. Quynh Pham

Noriko

Representative Japanese Customer

Email noriko@toantienco.com

Mobile: 0934 4550411

701 - 12 Tràng An Thương lượng

701 - 12 Tràng An

Nếu bạn yêu thích được sống trong khu vực yên t...
  • Diện tích: 60 m2
  • 1
  • 1
Ms. La Dung

Leasing Consultant