Phạm Huy Thông

401 - 66 Phạm Huy Thông $1,000
 • Diện tích: 70 m2
 • 2
 • 1
702 - 26 Phạm Huy Thông Thương lượng

702 - 26 Phạm Huy Thông

Căn hộ cho thuê tại 26 Phạm Huy Thông với thiết kế đẹp và có ban côngGiới thiệu về căn hộCăn hộ cho thuê tại địa chỉ 26 Phạm Huy Thông, quận Ba Đình rất thuận tiện cho việc di chuyển. Từ đây, bạn c...
 • Diện tích: 70 m2
 • 1
 • 1
703 - 26 Phạm Huy Thông $1,000

703 - 26 Phạm Huy Thông

Căn hộ cho thuê tại 26 Phạm Huy Thông với thiết kế đẹp và có ban côngGiới thiệu về căn hộCăn hộ cho thuê tại địa chỉ 26 Phạm Huy Thông, quận Ba Đình rất thuận tiện cho việc di chuyển. Từ đây, bạn c...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1
403 - 26 Phạm Huy Thông Thương lượng

403 - 26 Phạm Huy Thông

Căn hộ cho thuê tại 26 Phạm Huy Thông với thiết kế đẹp và có ban công Giới thiệu về căn hộCăn hộ cho thuê tại địa chỉ 26 Phạm Huy Thông, quận Ba Đình rất thuận tiện cho việc di chuyển. Từ đây, bạn ...
 • Diện tích: 50 m2
 • 1
 • 1