Xóm Chùa

301 - 88 Xóm Chùa Thương lượng

301 - 88 Xóm Chùa

Niềm vui của cuộc sống đôi khi thật đơn giản. Chỉ cần được ở cạnh người thân yêu của mình, cùng nhau ngồi với nhau ngoài ban công và thưởng thức 1 tách trà với nhau. Một không gian nhỏ ngoài ban cô...
  • Diện tích: 100 m2
  • 2
  • 1